Groep Wilders

Informatie Groep Wilders

Is een hoogwerker certificaat verplicht?

hoogwerker certificaat halen

Het antwoord op de vraag of een hoogwerker certificaat halen verplicht is, heeft uitleg nodig. Het hebben van een hoogwerker certificaat stelt de wet niet verplicht, maar een hoogwerker bedienen mag enkel wanneer de bediener bewezen voldoende is opgeleid en beschikt over alle kennis van de gevaren, regels en risico’s. Werkgevers moeten namelijk volgens de Arbowet hun personeel voldoende hebben geïnstrueerd. Want als er tijdens het werken een ongeval plaatsvindt met een hoogwerker, moet er kunnen worden aangetoond dat de bediener over de juiste Arbowet gestelde eisen beschikt.

hoogwerker certificaat halen

Waarom dan een hoogwerker certificaat behalen?

Door het behalen van een hoogwerker certificaat kan dus worden aangetoond dat de bediener over de juiste Arbowet eisen beschikt. Een hoogwerker certificaat is dus niet verplicht, maar wel super belangrijk om te kunnen bewijzen dat er aan de wettelijke eisen wordt voldaan. Om het certificaat te behalen kan er een hoogwerker cursus worden gevolgd. De cursus zorgt ervoor dat er wordt voldaan aan alle eisen van de Arbowet. De hoogwerker cursus bestaat uit twee delen. Een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Na afloop van de cursus krijgt de cursist een examen voorgeschoteld. Als de cursist een voldoende behaalt, ontvangt hij of zij het hoogwerker certificaat. Dit certificaat is vijf jaar geldig.